Limousine 2 chiều Hà Nội – cảng Phà Gót

Du thuyền Orchid cung cấp dịch vụ xe Limousine hai chiều từ Phố Cổ Hà Nội đến bến cảng Phà Gót.

Giá xe 2 chiều: 500.000 VNĐ/khách.